“Насны хишиг100” болон Алдарт эхийн одонгийн мөнгөн тэтгэмжийн олголт хийгдэж байна

Байгууллагын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэр цэсний мэдээллүүд