“Насны хишиг100” болон Алдарт эхийн одонгийн мөнгөн тэтгэмжийн олголт хийгдэж байна

Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт цэсний мэдээллүүд