5 сая төгрөгнөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалт, ажил үйлчилгээ цэсний мэдээллүүд